News

U zdravom telu - zdrav je duh


U zdravom telu - zdrav je duh

Jedno od glavnih asioso načela je da blagostanje svakog zaposlenog mora biti na prvom mestu.  
 
Zato, pažljivo biramo svakodnevne aktivnosti, kako bi ostvarili taj cilj. 
 
Danas, u saradnji sa našim partnerom, Wiener Stadtische, pobrinuli smo se da naš tim odvoji vreme za preventivnu brigu o svom zdravlju, ovog puta kroz redovan sistematski pregled. 
 


Gallery

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Xing Mail